DP-d 2013

Pärsti vallas Savikoti külas asuva Nuudi 2 katastriüksuse (62901:001:0211) detailplaneering

Viljandi linnas Metsküla tee 8 asuva katastriüksuse (89718:001:0061) detailplaneering
Metsküla tee 8_1 Metsküla tee 8_2 Mrtsküla tee 8_3 Metsküla tee 8_4
Põhijoonis

Viljandi linnas Puidu tn 13 asuva krundi (katastriüksus 89720:002:0300) detailplaneering
Puidu tn 13_1 Puidu tn 13_2 Puidu tn 13_3 Puidu tn 13_4
Põhijoonis

Viljandi linnas Planeedi tn 1 ja Piiri tn 1 asuvate kruntide (katastriüksused 89718:001:0021 ja 89718:001:0420) detailplaneering
Planeedi 1_kagust Planeedi 1_edelast Planeedi 1_kirdest Planeedi 1_loodest
Põhijoonis

Karksi vallas Karksi külas asuva Karksi parkla krundi (katastriüksus 60001:004:0085) detailplaneering
arhitekt Olav Remmelkoor