Firmast

Firmast

Projektikoda OÜ on loodud 16. aprillil 2012 Viljandis.
Projektikoda OÜ tegevusaladeks on arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline
nõustamine:
     ♦     Arhitektitegevused (sh projekteerimise peatöövõtt ja juhtimine, ekspertiiside tegemine)
     ♦     Detailplaneeringute koostamine

Registreeringud majandustegevuse registris:
     ♦    EPE000769 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
     ♦    EEP002408 Projekteerimine

Projektikoda OÜ-l on Muinsuskaitseameti tegevusluba nr E 657/2012 järgmistel tegevusaladel:
     ♦  Ehitusmälestiste, ajaloomälestiste (hooned), tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi
         nimekirja objektil uuringud
     ♦ konserveerimis ja restaureerimistööde tegevuskavade, konserveerimise ja restaureerimise
        projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine
     ♦ konserveerimine ja restaureerimine ning muinsuskaitseline järelevalve (s.h. muinsuskaitsealadel)

Recent Posts